Uncategorized

Miskien lyk dit vir jou of ek al so baie goed uitgesorteer het. Weet jy, ek het al deur baie gewerk maar ek is ook eerlik met jou vandag. Die […]

Een ding wat ons nogals goed is mee is om mure om ons te bou. Enigste probleem van mure om mense buite te hou is dat ons ook daardie mure […]

Soms dink ek as daar een persoon is wat ek in die Bybel `n paar vrae sou wou vra dan was dit Job. Hierdie het ek na aanleiding daarvan geskryf. […]

Emosionele Afhanklikheid Vir baie lank het ek geworstel met vrae wat ek net nie beantwoord kon kry nie. Ek sou vriendskappe met mense begin en dan op `n punt kom […]

God en Vrye wil Ek het dit vroeer ook reeds genoem dat ek `n christen is. Ek is `n christen in my wese en ek glo daar is net een […]

Selfmutalasie Een van die dinge wat ek moes deur veg was die ding wat meer en deel in tieners gebeur naamlik selfmutalasie. Onthou weereens dat ek slegs uit eie ondervinding […]